Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων – Σύσκεψη αυτοδιοικητικών, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη.

Στα πλαίσια συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, στις 5 Μαΐου 2017 στη Κέρκυρα, ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Δρακονταειδής και ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Περδικάρης συμμετείχαν σε σύσκεψη αυτοδιοικητικών, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος επίσης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος, οι Βουλευτές Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Φ. Βάκη και Κ. Παυλίδης, οι Δήμαρχοι Κέρκυρας Κ. Νικολούζος, Λευκάδας Κ. Δρακονταειδής, Παξών Σπ. Βλαχόπουλος, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς και Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ Αλ. Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Συζητήθηκαν αναλυτικά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Περιφέρεια Ι.Ν. και οι Δήμοι ενώ έγιναν εκτενείς αναφορές, τοποθετήσεις και προτάσεις σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης μέσα από τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές που θα γίνουν στον «Καλλικράτη».
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Λευκάδας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα εξής ζητήματα:
στην έλλειψη οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού,
στην παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους,
στην μετατροπή των συμβάσεων σε Α/Χ όλων των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες – διαρκείς ανάγκες (καθαριότητα, κοινωνικές δομές, κλπ) και κάλυψη της μισθοδοσίας τους από την κεντρική κυβέρνηση,
στον απαράδεκτο τρόπο παρέμβασης των αποκεντρωμένων διοικήσεων στη λειτουργία των ΟΤΑ και ζήτησε την διευθέτηση του προβλήματος μέσω των αλλαγών που προωθούνται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ