Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου – Παράρτημα Λευκάδας Πρόγραμμα Κατάρτισης για άνεργους από 29 έως 64

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου – Παράρτημα Λευκάδας πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης για άνεργους από 29 έως 64 ετών που έχουν ολοκληρώσει
τις εξής βαθμίδες εκπαίδευσης: α) Υποχρεωτική β) Δευτεροβάθμια γ)
Μεταδευτεροβάθμια ( απόφοιτοι ΙΕΚ ) και δ) Τριτοβάθμια ΑΕΙ/ΤΕΙ με θεματικό αντικείμενο σε κλάδους αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται έως 30/12/2016 στο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (δίπλα από τον ΟΤΕ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 13:00 καιστο τηλέφωνο 26450-21529).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 500
ώρες πρακτική σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται
σε κλάδους αιχμής. Το Εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των
2.600,00 ευρώ (600,00 ευρώ για την θεωρητική κατάρτιση και 2.000,00 ευρώ
για την πρακτική).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ