Προς υπογραφή από την Υπουργό Πολιτισμού η απόφαση για το Παλαιό Νοσοκομείο Χατζη-Κώστα

Μετά την ομόφωνη αποδοχή της εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος της Δ/νσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού από το Ειδικό Όργανο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο – Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΟΠΑΙΘ , η απόφαση χαρακτηρισμού του Παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ως Μνημείου, βρίσκεται προς υπογραφή από την αρμόδια Υπουργό Πολιτισμού. Θα τεθεί δε σε ισχύ, αμέσως μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μετά από ανακίνηση του θέματος από το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε μια προσπάθεια διάσωσης του κτηρίου το οποίο χαρακτηρίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως «δείγμα αρχιτεκτονικής με νεοκλασική μορφολογία».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ