Πρόγραμμα «Rur@l SMEs»: Συνάντηση για την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνάντηση των τοπικών εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές» (Policies to develop entrepreneurship and innovative SMEs in rural areas) – Rur@l SMEs, του προγράμματος ΙNTERREG EUROPE, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Το έργο «Rur@l SMEs», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, έχει ως κύριο αντικείμενο την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, εστιάζοντας στην καινοτομία και την εξωστρέφειά τους με αναδόμηση, εκσυγχρονισμό και με οικονομική διαφοροποίηση των περιφερειακών οικονομικά-προσανατολισμένων αρχικά στους τεχνολογικούς, τομεακούς και διατομεακούς τομείς προτεραιότητας περιοχών (αγροτική παραγωγή, υδατοκαλλιέργεια και τρόφιμα, τουρισμός και πολιτισμός, υλικά και μικροηλεκτρονική, ICT, ενεργειακές εφαρμογές).
Μέσω του έργου επιδιώκεται ιδιαίτερα, η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης με νέα ή διαφορετικά ανταγωνιστικά προϊόντα, η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων με προοπτική ανάπτυξης και παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων, η διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και της υποστήριξης των επιχειρήσεων (νέων και υφιστάμενων), καθώς επίσης και η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς αξιοποιώντας κάθε μορφή καινοτομίας, δημιουργικότητας και τεχνολογικής εξειδίκευσης.
Η συνάντηση των τοπικών εταίρων του έργου ξεκίνησε με χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κώστα Καρπέτα, και την παρουσίαση του έργου από την ομάδα έργου.
Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης «το έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά του δικτύου Συμμαχία για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα στην κατεύθυνση στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».
Σημαντικό στοιχείο του έργου , όπως τονίσθηκε , είναι μεταξύ άλλων η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης το 2019 το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στο νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΠΔΕ.
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Πετρόπουλος, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τα Υπομέτρα 16.1 & 16.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, καθώς και «καλές πρακτικές» επιχειρησιακών σχεδίων, τα οποία ήδη έχουν εφαρμοσθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες (Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ο Βασίλης Μιχαλόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, παρουσίασε το Μέτρο 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» και το Υπομέτρο 6.2, το οποίο αφορά στην ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές.
Μία επισκόπηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να συμβάλλουν στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανέπτυξε ακολούθως ο Δημήτρης Καραβίδας, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες έγινε ανταλλαγή απόψεων και κατατέθηκαν προτάσεις για τον τομέα της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.
Από τη συζήτηση αναδείχθηκε σε πρώτο επίπεδο η δυναμική των επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη μνεία και αναφορά έγινε στην καινοτομία – έρευνα σε συνδυασμό με την ενίσχυση των προοπτικών διεθνοποίησης – εμπορίας – εξαγωγών των μικρομεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων κ.λπ.
Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, απαιτείται η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και επικοινωνίας, ενημέρωσης – πληροφόρησης, και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της παραγωγικής βάσης – πρωτογενούς παραγωγής, μέσω προώθησης και διεθνοποίησης των τοπικών προϊόντων.
Στην συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων:
• ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» με τον Ερευνητή Ι. Μανουσόπουλο,
• ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με τον Διευθυντή Ν. Κοτσώνη,
• το Επιμελητήριο Αχαΐας με τον Παναγιώτη Βαφείδη,
• το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με τον Γιώργο Ρόμπολα,
• το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον καθηγητή Χρήστο Μπούρα και τον Βασίλειο Κόκκινο,
• το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με τον Αντιπρόεδρο Σπύρο Συρμακέση και την Γεωργία Γαλάνη,
• ο Δήμος Αιγιαλείας με την Ρέππα Ελευθερία,
• η ΑΧΑΙΑ Α.Ε. με τον Παναγιώτη Μπουτόπουλο και Σωτήρη Λεπενιώτη,
• η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την προϊσταμένη Άλκηστις Σταθοπούλου και στελέχη της υπηρεσίας,
• η Αγροδιατροφική Σύμπραξη με τον Βασίλη Μιχαλόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.,
• η DATA Research and Consulting A.E. με την Θεοδωρακοπούλου Ελένη, και στελέχη από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Οι συναντήσεις στα πλαίσια του έργου θα συνεχισθούν στο β’ εξάμηνο του 2017 και στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ