Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεσολογγίου για τις δομές ΚΔΑΠ Αιτωλικού και Νεοχωρίου

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική παράταξη “Κοινωνία Μπροστά” θα προσληφθούν δώδεκα (12) άτομα ωρομίσθιο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό για το πρόγραμμα ΚΔΑΠ – Δομών Αιτωλικού και Νεοχωρίου.
Συγκεκριμένα:
Καθηγητές φυσικής αγωγής: 2 ΠΕ
Νηπιαγωγοί: 2 ΠΕ
Καθηγητές καλλιτεχνικών: 2 ΠΕ ή ΔΕ
Μουσικοί: 2 ΤΕ ή ΔΕ
Καθηγητές εικαστικών: 1 ΠΕ ή ΔΕ
Θεατρολόγοι: 2 ΠΕ ή ΔΕ
Βοηθητικό προσωπικό: 1 ΔΕ
Η διαδικασία υπόκειται σε μοριοδότηση και η σύμβαση θα διαρκέσει έως 31-8-2017 με δυνατότητα παράτασης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24-1-2017.
Ως «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» χαιρετίζουμε την παραπάνω εξέλιξη αλλά έχουμε να καταθέσουμε και ένα μικρό ερώτημα προς απάντηση: Εφόσον η έγκριση έχει δοθεί από 2-8-2016, γιατί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου δεν προχώρησε τη διαδικασία πρόσληψης; Μήπως γιατί στο μεσοδιάστημα έχουμε επί τω πλείστον “τακτοποιήσει” τα δικά μας παιδιά;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ