Π.Ε. Λευκάδας: Μέχρι τις 15 Ιουλίου η Υποβολή Προτάσεων ενίσχυσης για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού μέσω του ΠΑΑ 2014-2020

2021.06.03 @ Π.Ε. Λευκάδας: Μέχρι τις 15 Ιουλίου η Υποβολή Προτάσεων ενίσχυσης για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού μέσω του ΠΑΑ 2014-2020. #ΠΙΝ #Λευκάδα #ΑγροτικήΑνάπτυξη #AgrotikiAnaptixi #ΠΑΑ #PAA #ΕΣΠΑ #ESPA #ThisIsESPA #antipin_lefkada #ΠεριφέρειακήΕνότηταΛευκάδας #ΠεριφέρειαΙονίωνΝήσων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η Υποβολή Προτάσεων για ενίσχυση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Μέσω της Δράσης 4.1.2. στόχος είναι η ορθολογικότερη αξιοποίηση του πολυτιμότερου φυσικού πόρου για την αγροτική παραγωγή, του νερού, και για αυτό θα ενισχυθούν επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταικών συστημάτων , ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας, κλπ.

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι:

  • είτε Φυσικά Πρόσωπα
  • είτε Νομικά Πρόσωπα,
  • είτε Συλλογικά Σχήματα Αγροτών (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.).

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 985.271 ευρώ, εκ των οποίων:

  • για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα είναι τα 738.953 ευρώ, και
  • για Συλλογικά Σχήματα είναι τα 246.318 ευρώ.

Το ποσοστό στήριξης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κυμαίνεται από 50% έως 60% του συνολικού ύψους επιλέξιμων επενδύσεων (χωρίς το ΦΠΑ) κι ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων. Η στήριξη σε όσους θα κριθούν δικαιούχοι, παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της 1ης Πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 (ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο σύνδεσμο: http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prosklisi_412.pdf

Στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες όπως: περιοχές εφαρμογής, κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων, κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης, κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων, επιλεξιμότητα δαπανών, δεσμεύσεις δικαιούχων, οικονομική ενίσχυση, μέγιστο ύψος προϋπολογισμού, ποσοστά στήριξης, αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων, κλπ.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) είναι η 15/07/2021 και ώρα 13.00.

Η υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο: http://www.ependyseis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λευκάδας:

2021.06.03 @ Π.Ε. Λευκάδας: Μέχρι τις 15 Ιουλίου η Υποβολή Προτάσεων ενίσχυσης για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού μέσω του ΠΑΑ 2014-2020. #ΠΙΝ #Λευκάδα #ΑγροτικήΑνάπτυξη #AgrotikiAnaptixi #ΠΑΑ #PAA #ΕΣΠΑ #ESPA #ThisIsESPA #antipin_lefkada #ΠεριφέρειακήΕνότηταΛευκάδας #ΠεριφέρειαΙονίωνΝήσων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ