Ρύθμιση των 120 Δόσεων

Στο επόμενο διάστημα πρόκειται να ισχύσουν τα κάτωθι για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 120 δόσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.(Ν.4469/17)

Στις 16 Απριλίου ανοίγει η διαδικασία ρύθμισης οφειλών των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ, δηλαδή των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, μηχανικών, των γιατρών και των φαρμακοποιών.
Τέλη Μαϊου πρόκειται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για τους αγρότες, που ήταν ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ.
Μέσα στο Μάιο αναμένεται και ν’ ανοίξει και η εφαρμογή για την ρύθμιση, σε έως 120 δόσεις, των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο, νομικών και φυσικών προσώπων που έχουν πτωχευτική ικανότητα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ