ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ “ΝΕΟΛΑΙΑ ΄17-΄27

Ξεκίνησε η προ-νομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων Νεολαία ’17—27.Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση έχει στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους – τους νέους και τις νέες της χώρας, αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους.
[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/6_9_17/PAPAGEVRGIOY.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ