Σε πλήρη λειτουργία η πρωτοποριακή Τηλεματική Παρακολούθηση για μηχανήματα και οχήματα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Χθες 13/12/2016 μπήκε σε λειτουργία το πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης των

μηχανημάτων και των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Αρχικώς ολοκληρώθηκε η προμήθεια του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

προϋπολογισμού 11.832,60, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό, της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας, του οικονομικού έτους 2016. Πρόκειται για την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής

παρακολούθησης, στόλου 9 μηχανημάτων έργων και 6 οχημάτων (φορτηγών & ημιφορτηγών)

του μηχανικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με

δυνατότητα επέκτασης του πλήθους τους.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση, παρουσίαση και εκπαίδευση των χειριστών του λογισμικού του

συστήματος και το έργο παραλήφθηκε οριστικά, από τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής

Παραλαβής και Ελέγχου. Έτσι το σύστημα ετέθη σε πλήρη λειτουργία.

Το σύστημα βασίζεται σε μια ηλεκτρονική συσκευή που εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε τύπο

οχήματος/μηχανήματος, η οποία διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS. Μέσω του GPS

γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του οχήματος/ μηχανήματος και

διαμέσου GPRS τηλεπικοινωνίας, μεταφέρει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) τη θέση, τη

ταχύτητα, την κατάσταση κίνησης, στοιχεία από αισθητήρες, κ.ά. πληροφορίες σε πραγματικό

χρόνο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να είναι διαθέσιμα σε

οποιαδήποτε στιγμή μέσω internet, εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που

παραχωρήθηκαν.

Tο σύστημα αποτελείται από:

 Συσκευές GPS/GPRS/GSM οι οποίες τοποθετήθηκαν σε κρυφό σημείο κάθε οχήματος/

μηχανήματος.

 Κατάλληλους αισθητήρες για τον έλεγχο κατανάλωσης καυσίμου, τόσο των οχημάτων

όσο και των μηχανημάτων.

 Εντοπισμό και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

 Γεωγραφικούς χάρτες της Google.

 Το σύστημα αισθητήρων.

 Τις ειδικές εφαρμογές.

 Την δρομολόγηση.

 Την διαδρομή και στάση.

 Το ιστορικό και όλες τις απαιτούμενες αναφορές πληροφοριών.

Οι πληροφορίες που παρέχει είναι:

 Ο άμεσος εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης των οχημάτων/μηχανημάτων σε

πραγματικό χρόνο (realtime) μέσω GPS, όπου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή

και απεικόνισή τους σε ψηφιακούς χάρτες ακριβείας.

 Η συνεχής παρακολούθηση της διαδρομής που διανύει το όχημα/μηχάνημα σε

πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και πληροφοριών όπως καταγραφής στάσεων,

εκκίνησης, ταχύτητας κ.τ.λ.

 Η σήμανση και οργάνωση των σημείων προορισμών.

 Η επικοινωνία με οδηγό.

 Η παρακολούθηση λειτουργίας αισθητήρων (π.χ. άνοιγμα-κλείσιμο κινητήρα κ.λ.π.).

 Η μέτρηση των λίτρων στο ντεπόζιτο και αυτόματη αποστολή στην εταιρία (Έλεγχος

κατανάλωσης καυσίμων).

 Ο έλεγχος του στόλου μέσω Internet.

 Οι χαρτογραφικές πληροφορίες βάσει ζήτησης και ιστορικού.

Ακόμη τα στατιστικά και οι αναφορές που παρέχει το σύστημα είναι:

 Αναφορές ανά οδηγό και ανά όχημα/μηχάνημα.

 Τήρηση ιστορικού διαδρομών.

 Πλήρης καταγραφή δρομολογίων και πληροφοριών που ενδιαφέρουν, από μια ώρα, έως

ένα χρόνο πριν, σε ακριβή ημερομηνία, ώρα και γεωγραφική τοποθεσία.

 Χρονική καταγραφή των στάσεων, της γεωγραφικής θέσης και της διάρκειας τους.

 Καταγραφή εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας της μηχανής.

 Καταγραφή ειδικών παραμέτρων ανάλογα την εφαρμογή.

 Καταγραφή και έλεγχος κατανάλωσης καυσίμων.

 Αναφορά κινήσεων καυσίμων ανά χιλιόμετρο.

 Αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος της τάπας βενζίνης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνα Σταρακά, δήλωσε σχετικά: «Μέλημα

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα κι όλων εμάς, είναι η βελτίωση

των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας και η διάθεση κάθε

διαθέσιμου ευρώ με σωφροσύνη. Εντάξαμε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ένα

σπουδαίο σύστημα με πρωτοποριακή τεχνολογία που θα μας αποφέρει αύξηση της ασφάλειας

και της αξιοπιστίας των δρομολογίων του στόλου, μείωση των λειτουργικών εξόδων,

εκλογίκευση των υπερωριών, αποφυγή απώλειας καυσίμων, μεγαλύτερη ασφάλεια οδηγού,

επιβατών και οχήματος, άμεσο εντοπισμό κάθε οχήματος σε περίπτωση κλοπής και

συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών που ουσιαστικά επιτρέπουν την σωστή λήψη

αποφάσεων. Το μέλλον ανήκει σε τέτοιες επενδύσεις και τέτοιο τρόπο λειτουργίας των

θεσμών».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ