Σημαντικά κίνητρα δίνει στους πολίτες η ΔΕΥΑΙ για τους επόμενους δύο μήνες, ώστε να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσα στους επόμενους δύο μήνες με πολύ ευνοϊκούς όρους δίνει στους πολίτες η ΔΕΥΑΙ, καθώς η Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια.

Ο νέος «Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών», τον οποίο αποφάσισε το Δ.Σ. της Επιχείρησης, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε την απαιτούμενη έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί και για διάστημα 2 μηνών.

«Η απόφαση μας να προχωρήσουμε σε ένα νέο διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, ελήφθη με διάθεση να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια» τονίζει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ, Θωμάς Μπέγκας, ενώ ο Αντιπρόεδρος της επιχείρησης, Μάκης Χρυσοστόμου, προέτρεψε τους πολίτες «να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της ρύθμισης για να έχουν σημαντικές εκπτώσεις τόκων και ευκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους»

Τι προβλέπει ο διακανονισμός

Ο νέος διακανονισμός αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

α) από ύδρευση και μπορεί να γίνει έως 36 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ποσό της οφειλής

β) τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση, σύμφωνα με τον τρόπο της αρχικής επιλογής εξόφλησης και μπορεί να γίνει έως 12 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το αρχικό ποσό της οφειλής.

Ως κίνητρο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθορίζεται η έκπτωση στους τόκους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και έως τις 12 δόσεις είναι ίδιο το ποσοστό έκπτωσης τόσο για τις οφειλές ύδρευσης όσο και αυτές του τέλους σύνδεσης με την αποχέτευση.

Συγκεκριμένα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ

Εφάπαξ πληρωμή

95%

2 δόσεις

80%

3 δόσεις

75%

4 δόσεις

70%

5 δόσεις

65%

6 δόσεις

60%

7 δόσεις

55%

8 δόσεις

50%

9 δόσεις

45%

10 δόσεις

40%

11 δόσεις

35%

12 δόσεις

30%

Στις οφειλές ύδρευσης από 13 δόσεις και άνω

0%

 

 

Για την έκδοση του διακανονισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκαταβολή ποσού, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω :

Για οφειλή έως 500,00 ευρώ: Προκαταβολή 20% και έως 8 μηνιαίες δόσεις.

Για οφειλή από 501,00 ευρώ έως 1.000,00 ευρώ: Προκαταβολή 20% και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 50,00 ευρώ.

Για οφειλή από 1.001,00 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ: Προκαταβολή 25 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 100,00 ευρώ.

Για οφειλή από 3.001,00 ευρώ έως 5.000,00 ευρώ: Προκαταβολή 30 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 150,00 ευρώ.

Για οφειλή από 5.001,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ: Προκαταβολή 30 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 200,00 ευρώ.

Για οφειλή από 10.001,00 ευρώ και άνω: Προκαταβολή 35 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 500,00 ευρώ.

 

Στην απόφαση της νέας ρύθμισης οφειλών υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση να υπάρχουν συμπολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην προκαταβολή ή στον αριθμό των δόσεων.

Έτσι ορίζεται τριμελής επιτροπή «η οποία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σχετική απόφασή της, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την αποδεδειγμένα δυσχερή οικονομική κατάσταση εκάστου δημότη – και μετά από σχετική αίτηση αυτού – δύναται να απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση προκαταβολής ή να μειώσει το ποσό αυτής ή να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων του διακανονισμού», όπως αναγράφεται στην απόφαση.

-Για την ισχύ του διακανονισμού θα πρέπει η εξόφληση των δόσεων να γίνεται πριν το τέλος του εκάστοτε μήνα που έχει ορισθεί ως ημερομηνία εξόφλησης.

-Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνεται εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για νέους διακανονισμούς είναι η έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ