Στάση εργασίας των Ιατρών από τα Εξωτερικά Ιατρεία στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου πραγματοποιείται από σήμερα στάση εργασίας των Ιατρών από τα Εξωτερικά Ιατρεία, από 08.30πμ εως 10.30 πμ, λόγω της μετακίνησης του μοναδικού ουρολόγου στο νοσοκομείο Αγρινίου για εφημερίες.
Η στάση εργασίας θα συνεχίζεται καθημερινά μέχρι να ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση του Διοικητή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ