Στην Αιτωλ/νια η Ντ. Μπακογιάννη στις 2-3 Φεβρουαρίου μετά από πρόσκληση της ΝΟΔΕ Αιτωλ/νιας

Ç ÕðïøÞöéá ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Íôüñá ÌðáêïãéÜííç ìéëÜ óôï åêôáêôï óõíÝäñéï ôçò ÍÄ. ÄéåîÜãïíôáé óôï ÓôÜäéï ÅéñÞíçò êáé ïé åñãáóßåò ôçò äåýôåñçò çìÝñáò ôïõ Ýêôáêôïõ óõíåäñßïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò , ÊõñéáêÞ 8 Íïåìâñßïõ 2009.

Η Ντόρα Μπακογιάννη θα επισκεφθεί τον νομό Αιτωλ/νιας, το διήμερο Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 ύστερα από πρόσκληση της ΝΟΔΕ Αιτωλ/νιας.
Κατά την επίσκεψη προγραμματίστηκε να γίνει η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας .
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι
Η ΝΟ.Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας συνεχίζει την πολιτική της δραστηριότητα, οργανώνοντας επισκέψεις κορυφαίων πολιτικών στελεχών της παράταξης, σε αστικά, παραγωγικά και θεσμικά κέντρα του Νομού μας, με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία, που οδηγεί στην αμφίπλευρη γνώση των προβλημάτων, την ανάδειξη και την διεκδίκηση της επίλυσης τους.
Για το λόγο αυτό απευθύναμε πρόσκληση στην βουλευτή Ά Αθηνών και Τομεάρχη Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κα Ντόρα Μπακογιάννη, προκειμένου να επισκεφθεί το Νομό μας.
Η κα Ντόρα Μπακογιάννη με χαρά αποδέχθηκε την πρόσκληση μας και θα επισκεφθεί τον νομό μας, στο διήμερο Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.
Κατά την επίσκεψη προγραμματίστηκε να γίνει η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της ΝΟ.Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 20:00μμ το βράδυ στο κέντρο Studio Πιθάρι στο Αγρίνιο (στην οδό Ηρακλείτου Γιαννούζι).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ