Στην συνεδρίαση ευρωπαϊκού οργάνου, στην Πάτρα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού

Σημαντική ευκαιρία για την προβολή της Πάτρας θα αποτελέσει η συνεδρίαση της CPMR (Διάσκεψη των παραθαλάσσιων και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), σε συνδυασμό και με τη διοργάνωση των παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων το 2019.
Η συνεδρίαση του ευρωπαϊκού οργάνου που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα ,στις 8 Μαρτίου 2018 και στην οποία θα παραστεί ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης , ο Πρόεδρος της CPMR και Περιφερειάρχης των Αζορών Βάσκο Κορντέιρο και σημαντικές προσωπικότητες από την Ευρώπη.
Θεωρώντας ευτυχή συγκυρία τη διοργάνωση από την Πάτρα των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων και την πραγματοποίηση στην αχαϊκή πρωτεύουσα της συνεδρίασης των παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπη ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας απηύθυνε πρόσκληση, με επιστολή του στον Υφυπουργό για να χαιρετίσει τις εργασίες , η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή.
Να σημειωθεί ότι στην συνεδρίαση της CPMR θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν κορυφαία θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεταξύ άλλων θα αναλυθεί το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού , με εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε., αλλά και ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.

CPMR: Ενα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο
Η CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions / Διάσκεψη των Παράκτιων Περιοχών) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, αποτελούμενος από 150 περιοχές- μέλη, με τις οποίες, και σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη, προσπαθεί να προωθήσει και να ενισχύσει την μεταξύ τους συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με: τη διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών του, την αποσαφήνιση των ενδιαφερόντων των περιοχών της περιφέρειας και των θαλάσσιων περιοχών, την επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση σε θέματα που αφορούν τις περιοχές – μέλη με βάση τις ανάγκες τους, την διασφάλιση των συμφερόντων των περιοχών – μελών. Η συνεργασία αφορά σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τους ακόλουθους τομείς: Πολιτική συνοχής, Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία, Στρατηγική Ευρώπη 2020, Πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας, Πολιτική Μεταφορών, Ενεργειακή Πολιτική, Πολιτική Απασχόλησης και Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Γειτονίας, Πολιτική της Ανάπτυξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ