Στην συνεδρίαση της επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας της Βουλής αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας

Στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής θα παραστεί αντιπροσωπεία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» με θέμα: «Παρουσίαση των στόχων και του προγραμματισμού των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και

Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) των Περιφερειών Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας».

Τα μέλη της επιτροπής του Κοινοβουλίου θα ενημερώσουν, για τις δράσεις και τον προγραμματισμό που υπάρχει από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Έρευνας και Καινοτομίας ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, ο Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας και Πρόεδρος του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής και Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο Δημήτριος Καραβίδας, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ