Στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης για την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπή των Περιφερειών

Σε ένα καθοριστικό τετραήμερο για το μέλλον της Ευρώπης συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, στο πλαίσιο των εργασιών της 125ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της 15ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Region and Cities – EWRC).
«Είναι ένα πολύ σημαντικό τετραήμερο, καθώς εντατικοποιείται ο διάλογος για το μέλλον της ΕΕ και κυρίως ο προβληματισμός για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμπληρώνει: «Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεδομένου ότι οι Πόλεις και οι Περιφέρειες είναι οι κύριοι δικαιούχοι της Πολιτικής Συνοχής, αποτελεί μία από τις πιο ορατές πολιτικές της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποδεικνύοντας τα οφέλη της Ευρώπης στους πολίτες της. Ως εκ τούτου η εξασφάλιση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Πολιτικής Συνοχής για όλες τις Περιφέρειες μετά το 2020, αποτελεί βασικό πολιτικό στόχο της ΕτΠ. Θέλουμε να διατηρηθεί η βασική διάρθρωση της Πολιτικής Συνοχής με τις τρεις κατηγορίες της περιφερειών. Είναι επίσης σημαντικό να διαθέτει η Πολιτική Συνοχής επαρκή χρηματοδότηση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να καταστεί πιο ευέλικτη».
Το μήνυμα ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πολιτική συνοχής πέρασε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, που παρουσίασε την «7η Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή». Ανέλυσε μια συνολική εικόνα της περιφερειακής και τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες για τη μελλοντική πρόταση για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020. Στο πλαίσιο των εργασιών ο περιφερειάρχης είχε τη δυνατότητα να έχει ένα σύντομο διάλογο με την ευρωπαία επίτροπο.
Συνολικά, κατά την Ολομέλεια θα υπάρξουν 13 γνωμοδοτήσεις και 2 ψηφίσματα, από τα οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γνωμοδοτήσεις: «Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και Έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης» και «Η προστασία των παιδιών-μεταναστών», καθώς και τα ψηφίσματα: «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2017 και ενόψει της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2018» και «Συστάσεις προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 2017 για την πέμπτη διάσκεψη κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης».

Παρέμβαση του Απόστολου Κατσιφάρα στην κοινή συνεδρίαση επιτροπών στις Βρυξέλλες (ΒΙΝΤΕΟ)
Παρέμβαση στην σημερινή ετήσια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών COTER (Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού της ΕΕ) της Επιτροπής των Περιφερειών και REGI (Περιφερειακή Ανάπτυξη) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τονίζοντας: “Η Πολιτική Συνοχής – το κύριο εργαλείο επενδύσεων και αλληλεγγύης της ΕΕ – έχει μειώσει τις ανισότητες, εξαπλώνει την καινοτομία και φέρνει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί πυλώνα της ΕΕ στο μέλλον και να μην υπονομεύεται από τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του Brexit ή από την ανάγκη χρηματοδότησης νέων καθηκόντων. Περισσότερο από ποτέ, σήμερα, η Ευρώπη και τα 500 εκατομμύρια κάτοικοι της χρειάζονται μια ισχυρή Πολιτική Συνοχής, που να εστιάζει στην άρση των ανισοτήτων και κυρίως σε ζητήματα ανεργίας, φτώχειας και νεολαίας”.
Σημειώνεται ότι τα μέλη των δύο αυτών επιτροπών, μετά την παρουσίαση της 7ης Έκθεσης για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή και το μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ υπό τη σκιά του BREXIT, συζήτησαν με την Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, επί των κύριων ευρημάτων της Έκθεσης και για τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 θα ανταποκρίνεται στις νέες περιφερειακές και τοπικές προκλήσεις.
Δείτε το βίντεο με την παρέμβαση του Περιφερειάρχη στο σύνδεσμο:

09 October 2017, 09E1 – 125th Plenary Session of the European Committee of the Regions – Opening Session of the European Week of Regions and Cities 2017
Belgium – Brussels – October 2017
© European Union / Fred Guerdin
Corina Creţu, European Commissioner for Regional Policy
Apostolos KATSIFARAS, Head of the Region of Western Greece

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ