Στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου!

Με σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εντάσσονται στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Από το Νομό Αιτωλ/νίας συμμετέχουν σ’ αυτή τη φάση οι Δήμοι Ι.Π. Μεσολογγίου, Αγρινίου και Ναυπακτίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών προεπιλεγμένων σχολείων, είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών στα πλαίσια της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.
Η παραπάνω εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά οφέλη, ιδιαίτερα στον τομέα της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, σε πείσμα όσων μέχρι τώρα “χλεύαζαν” την εν λόγω κοινωνική δράση.
Τις επόμενες ημέρες οι γονείς των μαθητών – μαθητριών που δεν παρακολουθούν ολοήμερο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για παραμονή στο σχολείο πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος (13:15 έως 13:45) προκειμένου να σιτίζονται από τα σχολικά γεύματα.
Το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον μήνα Νοέμβριο του 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ