Συζήτηση για τη ΔΕΥΑΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Το θέμα της αναδιοργάνωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) και η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης, τίθεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 19.00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ