Συνάντηση Δημάρχου Λευκάδας κου Κ. Δρακονταειδή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Ε. Αποστόλου

Πραγματοποιήθηκαν, την Δευτέρα 24/4/2017, ύστερα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, συναντήσεις του Δημάρχου Λευκάδας κου Κ. Δρακονταειδή και του αντιδημάρχου κου Μ. Νικητάκη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Ε. Αποστόλου, τον αναπληρωτή Υπουργό κο Ι. Τσιρώνη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου.
Στις συναντήσεις αναπτύχθηκε το μείζον θέμα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και ιδιαιτέρως των βοοειδών. Συζητήθηκαν προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, περιορισμό εκτροφής των βοοειδών σε συνάρτηση με την ικανότητα βοσκής κάθε νομού, κατάργηση της επιδότησης σε κτηνοτρόφους που έχουν υποπέσει σε σωρεία παραβάσεων, κ.α.. Δόθηκε έμφαση στην αλλαγή του ορισμού για τα ανεπιτήρητα ζώα σε σχέση με τα ενώτια και τον τόπο βόσκησης, καθώς και στο θέμα της δυνατότητας αναισθητοποίησης των ανεπιτήρητων βοοειδών για την εύκολη περισυλλογή τους.
Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε κλίμα κατανόησης και διάθεσης για επίλυση του προβλήματος. Υπήρξε επίσης δέσμευση των υπουργών, για την όσον το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών που σκοπεύει να προωθήσει το αρμόδιο υπουργείο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ