Συνάντηση Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλ/νιας με τον Δ/ντη του Γραφείου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Συνάντηση  και  εκτενή  συζήτηση  για  όλα  τα  θέματα,  που  αφορούν  στα  Έργα 
Υποδομής  του  Ν.  Αιτωλοακαρνανίας  είχαν  το  Σάββατο  29/04/2017,  ο  Διευθυντής 
του Γραφείου Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών κ. Σταύρος Καραγκούνης με τον 
Πρόεδρο  του  Περιφερειακού  Τμήματος  του  ΤΕΕ  κ.  Στυλιανό  Μπλέτσα,  τον 
Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Ψυλλιά και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κ. Αλέξιο 
Κατσακιώρη και κ. Χρήστο Νάτη.  
Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε ενημέρωση από τον  κ. Καραγκούνη για 
το θέμα  της Κάθετης Σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, με τον τελευταίο να 
αναφέρει,    ότι  ξεκινούν  άμεσα  οι  σχετικές  μελέτες  του  έργου,  μεταφέροντας 
ταυτόχρονα    τη  δέσμευση  του  Υπουργού  κ.  Χ.  Σπίρτζη  για  την  ταχύτερη  δυνατή 
υλοποίησή του. Ανάλογη βούληση διατυπώθηκε και ως προς τον κόμβο «Χαλαζιά»,
για τη σύνδεση του Μεσολογγίου και του λιμένα του με την Ιόνια Οδό, θέμα για το 
οποίο  το  ΤΕΕ  έχει  συστήσει  ομάδα  εργασίας  προκειμένου  να  στοιχειοθετήσει  την 
αναγκαιότητά του.
 Όσον αφορά δε τον οδικό άξονα «Αμβρακία – Άκτιο», ο κ. Καραγκούνης ενημέρωσε 
τον  Πρόεδρο  και  τα  μέλη  της  Διοικούσας  του  ΤΕΕ,  ότι  αναμένεται  εργολαβία 
«σκούπα», με την έναρξη των εργασιών να τοποθετείται τους προσεχείς μήνες, ενώ 
εκτίμησε  ότι  το  έργο  βρίσκεται  σε  προχωρημένο  στάδιο  και  θα  ολοκληρωθεί 
σύντομα.
Επίσης  σχετικώς  με  το  έργο  «Αγρίνιο  –  Καρπενήσι»,    το  ΤΕΕ  επεσήμανε  τα  πολλά 
προβλήματα στην πορεία υλοποίησής του στον κ. Καραγκούνη, ο οποίος τόνισε ότι 
καταβάλλονται  προσπάθειες  υπερκερασμού  τους,  ενώ  επιπροσθέτως  έθεσε  στις 
άμεσες προτεραιότητες  της κυβέρνησης  την αναβάθμιση  του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου,  την  άρση  επικινδυνότητας  του  σε  δεδομένα  σημεία  του  και  την 
ολοκλήρωση  έργων  όπως  η  σύνδεση  του  Πλατυγιαλίου  με  την  Ιόνια  Οδό  και 
τμημάτων της Παραϊόνιας.
Παράλληλα, τέθηκαν τα θέματα του σχεδιαζόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου του Δ.
Αγρινίου  καθώς  και  του  «Campus»    του  Πανεπιστημίου  στο  παλαιό  Πολιτικό 
Αεροδρόμιο,  για  το  οποίο  το  ΤΕΕ  ανέλυσε  τις  ήδη  ληφθείσες  αλλά  και  τις 
αναμενόμενες πρωτοβουλίες του, ως προς το τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο.
Επίσης, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ενημέρωσε τον κ. Καραγκούνη ότι θα συμβάλλει 
με  ουσιαστικό  τρόπο  στην  υπό  εξέλιξη  διαβούλευση  του  Σχεδίου Νόμου  με  τίτλο:
«Διαδικασίες  Κεντρικού  Ελέγχου  και  διαφάνειας  στο  σύστημα  παραγωγής 
δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και  υποδομών,  δομές  στρατηγικού  σχεδιασμού 
δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» καταθέτοντας τις εμπεριστατωμένες και 
τεκμηριωμένες απόψεις του.
Τέλος  και    από  τις  δύο  πλευρές  αναγνωρίστηκε  η  αναγκαιότητα  στενότερης  και 
συχνότερης  διάδρασης,  προκειμένου  να  επιτυγχάνονται  οι  βέλτιστες  λύσεις  στα 
προβλήματα  που  ανακύπτουν,  ως  προς  το  σχεδιασμό  και  την  πραγματοποίηση 
όλων των Έργων Υποδομής στην ευρύτερη περιοχή.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ