Συνάντηση των Μερόπης Τζούφη & Χρήστου Μαντά, Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων με τον Καθηγητή κ. Γ. Καψάλη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ιωαννίνων και συναντήθηκαν με τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας και ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, στη συνάντηση παρευρέθηκε η κα. Άννα Κούκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας, αναπληρώτρια συντονίστρια της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πιο αναλυτικά συζητήθηκαν:
Η αναγκαιότητα της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (απαρτιζόμενη από τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής), η οποία θα ενισχύσει τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στα υπάρχοντα τμήματα Μηχανικών.
H ενίσχυση με διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Αναγνωρίστηκε ότι μετά από πολλά χρόνια ήρθαν 15 νέες μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο και βρίσκεται σε εξέλιξη οι διαδικασίες με διοικητικό προσωπικό από άλλους φορείς του Δημοσίου. Το Πανεπιστήμιο ενισχύθηκε με θέσεις μεταδιδακτορικών φοιτητών
Η διδακτική επάρκεια. Έγινε η απαραίτητη προετοιμασία από το Πανεπιστήμιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μέσα από την παρακολούθηση του βασικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και έχει εκπονηθεί μελέτη που θα υποβληθεί ως πρόταση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα γνωστικά αντικείμενα που τη χρειάζονται.
Η επίσπευση των Προγραμμάτων Interreg Ελλάδας-Αλβανίας και Ελλάδας-Ιταλίας τα οποία βοηθούν να συνεχιστεί το καλό ερευνητικό προφίλ του Πανεπιστημίου.
Ο ενιαίος χώρος για την Ανώτατη Εκπαίδευση για τον οποίο θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω συζήτηση μεταξύ όλων των συμβαλλομένων και του Υπουργείου Παιδείας.
Τέλος, παρουσιάστηκε η τρέχουσα εικόνα των οικονομικών του Πανεπιστημίου και συζητήθηκαν πιθανές παρεμβάσεις για διαπραγμάτευση με μεγάλους φορείς, ρύθμιση σε περισσότερες δόσεις οφειλών του Πανεπιστημίου με βάση το σημαντικό κοινωνικό του ρόλο. Σε επόμενη συνάντηση θα συζητηθεί το θέμα αυτό σε βάθος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ