Συνεδριάζει για τις πρόσφατες πυρκαγιές το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη στον Πύργο

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την ενημέρωση για τις πρόσφατες πυρκαγιές που
έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα την ΠΕ Ηλείας συνεδριάζει την
Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 το Περιφερειακό Συμβούλιο, στον Πύργο.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας (αίθουσα συνεδριάσεων, Μανωλοπούλου 47, Πύργος) και ώρα 15:00, δυνάμει της ομόφωνης απόφασης του Σώματος που ελήφθη στην έκτακτη συνεδρίαση (23/8/2021) για αλλαγή έδρας, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου Τάκη Παπαδόπουλου.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια Διάταξη: 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στο Διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας (αίθουσα συνεδριάσεων, Μανωλοπούλου 47, Πύργος) την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με την 47/2021 (ΑΔΑ: ΡΗ087Λ6-ΑΝΒ) απόφαση του Π.Σ. και τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 25/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου σχετικά με την υπογραφή συμβολαίου μίσθωσης λιμνοθάλασσας Πρόκοπος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 26/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Χαροκόπου Αντωνίου σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας για την ανέγερση δομών για ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 27/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Δριβίλα Δημητρίου σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας πρώην ΠΙΚΠΑ Παραλίας Πατρών.

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση – συζήτηση για τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα την Π.Ε. Ηλείας. Αποτίμηση – Συνέπειες – Πρωτοβουλίες.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας πέραν του προκαθορισμένου, λόγω διεξαγωγής «Εκπτωτικής Νύχτας» την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, μετά από αίτημα του Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση πρακτικών 7ης , 8ης, 9ης και 10ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 βάσει της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.49762 (ΦΕΚ Β’ 3660/7.8.2021), όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με τα μέτρα που ορίζονται στην Ενότητα 1 του Πίνακα του άρθρου 1.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες Πρόσκλησης:
1. κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Κοινοποίηση:
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
4. κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
5. M.M.E.
6. κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ