Συνεδριάζει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας) το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εγγραφή στο Τεχν. Πρόγραμμα και έγκριση διαδικασίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Δημοτικού κολυμβητηρίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
2. Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 36/2011 απόφασής μας περί καθορισμού χώρων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δ.Σ.).
3. Έγκριση της υπ’αριθμ. 102/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί υπαγωγής της ΔΕΥΑΜ στη ρύθμιση των δανείων της με το Τ.Π. & Δ. (Ν.4483/2017)(εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
5. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
7. Έκπτωση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’αριθμ. 126/2017 απόφασης Οικον. Επιτροπής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση μετάβασης κ.Δημάρχου και μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην Κύπρο για συμμετοχή στις αντικατοχικές διαδηλώσεις (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
10. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ