Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 26/4/2017 και ώρα 19.30, πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους διακριθέντες στο διαγωνισμό φωτογραφίας «Χιονισμένα Γιάννενα»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
2.Έγκριση και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων στους συμμετέχοντες του 2ου Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR Forum: EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) στις 11 & 12 Μαΐου 2017, στα Ιωάννινα.
3.Αποδοχή χρηματοδότησης των υπουργείων Εσωτερικών –Οικονομικών – Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων «για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους.
4.Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Αμοιβή κτηνιάτρων».
5.«Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού σύμβουλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 18424/1896/28-3-2017 αίτησης των κ.κ. Κων/νου Χαραλάμπους, Δημητρίου Κοσώνα και Χαϊκέ Ντάντσερ – Κοσώνα». Αρ.Απ. Οικ.Επιτροπής 335/2017
6.«Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού σύμβουλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 9898/1059/28-2-2017 αίτηση των κ.κ. Τσιλίκη Σεβαστής του Δημητρίου, Τσιλίκη Μερόπης του Αναστασίου, Τσιλίκη Παναγιώτα του Αναστασίου και Τσιλίκη Σεβαστής του Αναστασίου». Αρ.Απ. Οικ.Επιτροπής 265/2017.
7.Διαγραφές – παραγραφές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
8.Έγκριση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης έτους 2017 (αριθ. απόφασης 39/2017).
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
9.Έγκριση της αριθ. 44/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» με θέμα: «Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017  Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας»
Εισηγητής: κ. Ντίνα Μπακόλα, Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
10.Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της κ. Γιωτίτσα Μαρίας του Γεωργίου στον κ. Γιωτίτσα Κων/νο του Δημητρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας. (Αρ. Αποφ. Ε.Π.Ζ. 42/2017)
12.Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βρυσούλας Δήμου Ιωαννιτών (Αρ. Αποφ. Ε.Π.Ζ. 45/2017)

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
13.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Περιοχής Οχυρών Μπιζανίου»
14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης 5ου βρεφονηπιακού σταθμού»
15.Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψης – Ανατολικής»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
16.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του  Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης του καλαμιώνα της λίμνης Παμβώτιδας».
 Εισηγητής:  κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος
17.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής:  κ. Δημ. Νάστος, Αντιδήμαρχος
18.Ανάκληση της αριθ. 72/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 183/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός  Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».
19.Έγκριση της αριθ. 183/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός  Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».
20.Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ