Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00, το Δημοτικό συμβούλιο ΙΠ Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00, το Δημοτικό συμβούλιο ΙΠ Μεσολογγίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

«1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των τελών νεκροταφείων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
4. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί μεταβολής σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
5. Έγκριση υποβολής αίτησης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για τη συμμετοχή στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-νέα φάση”(εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
6. Έγκριση χρήσης όρου παράτασης σύμβασης καυσίμων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
7. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. Κ ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση μετακινήσεων κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ