Συνεργασία Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου με το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Επισημοποιήθηκε η συνεργασία του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου με το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”, ειδικώς αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Μέσω αυτής της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, αφενός δίνεται η δυνατότητα να υποστηρίζεται η κατάρτιση των σπουδαστών του Δ.ΙΕΚ με πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν και αφετέρου αξιοποιείται η τεχνογνωσία που διαθέτει το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, με την εθελοντική παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους του Εργαστηρίου.
Το πλαίσιο συνεργασίας, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη του εαρινού εξαμήνου και συγκεκριμένα 30/6/2017, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων.
Παροχή υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής.
Σχεδιασμός ενημερωτικών δράσεων, με έμφαση στην ενημέρωση για την ατομική υγιεινή, τη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, για την ευαισθητοποίηση των σπουδαστών στις αξίες της κοινωνικής συναλλαγής καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και ενημέρωση για τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες, στοχεύοντας στη μείωση του κοινωνικού ρατσισμού.
Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, μέσα από συνεργασίες με διάφορους φορείς.
Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου Ιωάννης Γ. Χατζής και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εργαστηρίου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” κα Διονυσία Σαμαντά, προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 05.04.2017, στην υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ