Συνεχίζονται οι πληρωμές δικαιούχων για τα Σχέδια Βελτίωσης – Νέα πίστωση 4,2 εκατ ευρώ ενέκρινε ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 4,2 εκατ ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πληρωμή των δικαιούχων της δράσης «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) – Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνολικής δημόσιας δαπάνης 47,7 εκατ ευρώ.

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από τον Περιφερειάρχη για το σκοπό αυτό, ανέρχεται σε 9.680.000 €, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων πληρωμής του υπομέτρου 4.1 για το έτος 2021.

«Οι επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών μας εκμεταλλεύσεων αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στην Περιφέρειά μας. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως βασικός χρηματοδότης, μέσω του υπομέτρου 4.1 των Σχεδίων Βελτίωσης, συμβάλλει σημαντικά στο σκοπό αυτό» δήλωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μας, οι οποίοι, παρά το μεγάλο όγκο των αιτημάτων τροποποίησης και πληρωμής των Σχεδίων Βελτίωσης αλλά και τις τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που αντιμετωπίζουν, ανταποκρίνονται πλήρως και έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανονισμούς ορθά, υπεύθυνα και αμερόληπτα».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ