Σύσκεψη στην ΠΙΝ για τη μετεγκατάσταση της μονάδας του ΟΚΑΝΑ

Ευρεία σύσκεψη για το ζήτημα της μετεγκατάστασης της μονάδας του ΟΚΑΝΑ από το χώρο του Πανεπιστημίου, σε χώρο του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Περιφερειάρχη και τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Αλέκου Μιχαλά καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Κέρκυρας, ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν όλοι οι παράμετροι που καθιστούν αναγκαία ή μη, τη μετεγκατάσταση της μονάδας του ΟΚΑΝΑ, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου να αναφέρει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κοινή συστέγαση του Πανεπιστημίου, που καλύπτει το 80% του χώρου και της μονάδας του ΟΚΑΝΑ.

Στην πρότασή του ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, τόνισε ότι « ήδη, με υπουργική απόφαση, οι μονάδες του ΟΚΑΝΑ μεταφέρονται σε 51 Νοσοκομεία, με κάποια εξ αυτών, όπως είπε, «να έχουν λειτουργήσει ήδη τις μονάδες». Από τη μεριά του ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, διευκρίνισε ότι «η μετεγκατάσταση του ΟΚΑΝΑ στο Νοσοκομείο πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις», μεταξύ αυτών «την εύρεση χώρου έξω από το νοσοκομείο», το οποίο όπως υποστήριξε, «στερείτε χώρους φιλοξενίας», καθώς και την» περίφραξη και φύλαξη της μονάδας του ΟΚΑΝΑ όλο το 24ωρο».

Το βασικότερο θέμα, όπως είπε ο κ. Κακαβίτσας είναι ότι «για τη μετεγκατάσταση του ΟΚΑΝΑ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, πρέπει να ληφθεί απόφαση πρωταρχικά της Υγειονομικής Περιφέρειας». Ο Δήμαρχος Κέρκυρας υποστήριξε ότι «στόχος και σκοπός είναι να μη προκληθεί αναστάτωση από τη μετεγκατάσταση του ΟΚΑΝΑ και πως όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνονται επ’ ωφέλεια του τόπου και της κοινωνίας».

Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψή, το θέμα της μετεγκατάστασης του ΟΚΑΝΑ αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς, σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ