Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Δημόσια Ιστορία, την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τις Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, τις Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία, την Δημιουργική Γραφή (Κοινό ΜΠΣ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), την Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), τις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), τις Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές και το ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Language Education for Refugees and Migrants, με την φοίτηση ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2017.
Τα νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΕΑΠ είναι σχεδιασμένα από κορυφαίες Aκαδημαϊκές Επιτροπές, οργανωμένα σε εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και βάση του προγραμματισμού τους είναι οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα ΠΜΣ αυτά προσφέρονται ψηφιακά στη νέα πλατφόρμα courses.eap.gr και ακολουθούν τις πιο σύγχρονες αρχές διαδραστικής και συνεργατικής μάθησης που εφαρμόζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Τα Νέα ΠΜΣ διαρθρώνονται σε Εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και δίνουν την δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάζουν πλήρως εξ αποστάσεως, με την πρωτοποριακή εισαγωγή των Τηλε-ΟΣΣ (συναντήσεων). Παρέχουν νέες παιδαγωγικές και τεχνικές λύσεις παροχής εκπαίδευσης μέσω της χρήσης σύγχρονων συστημάτων και εργαλείων μάθησης, ενώ κάνουν χρήση αποκλειστικά ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΕΑΠ.

Τέλος την περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου (1η Μαρτίου 2018 ) θα προσφερθούν για πρώτη φορά τα Νέα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, στις Τουριστικές Σπουδές, όπως επίσης τα Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, «Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς του Οικονομικού και Οργανωμένου Εγκλήματος» και «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης».

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Προγράμματα αυτά -εκτός από το ΜΠΣ της ΕΑΓ για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία- είναι ανοικτή μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017, στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ: www.eap.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ