Την Τετάρτη 6/9/2017 ξεκινάει ο ψεκασμός Δακοκτονίας 2017

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νιας ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει ψεκασμός ελαιώνων στην περιοχή του ευρύτερου Δ. Αγρινίου & Δ. Μεσολογγίου στα πλαίσια του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών για τον Δάκο της ελιάς έτους 2017 και συγκεκριμένα στους κάτωθι τομείς:
Με έναρξη ψεκασμού από την Τετάρτη 6/9/2017.
Τομέας 1ος : Μεσολόγγι, Αγ. Θωμάς.

Τομέας 5ος :.Αγρίνιο, Αγ. Κων/νος, Αγ. Νικολάος ,Καμαρούλα, Σκουτεσιάδα, Σκουτερά, Ποταμούλα, Σαργιάδα, Χούνη, Αγ. Βλάσιος, Κυπάρισσος, Αμπέλια, Δοκίμι, Αγ. Βαρβάρα, Αγ.Παρασκεή, Σιτόμενα, Σίδηρα

Τομέας 6ος : Νέα Αβώρανη, Παναιτώλιο, Καινούργιο, Προσήλια.

Τομέας 8ος : Σπολάϊτα, Νεάπολη, Ελαιόφυτο, Μεγάλη Χώρα

Ο δολωματικός ψεκασμός στον τομέα 1 θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της δραστικής ουσίας Dimethoate. Οποιαδήποτε συλλογή ελαιοκάρπου μπορεί να γίνει με την παρέλευση 27 ημερών από το τέλος των ψεκασμών ενώ ο δολωματικός ψεκασμός στους υπόλοιπους τομείς θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της δραστικής ουσίας L-cyhalothrin και οποιαδήποτε συλλογή ελαιοκάρπου μπορεί να γίνει με την παρέλευση 7 ημερών από το τέλος των ψεκασμών

Οι ελαιοπαραγωγοί των οποίων τα κτήματα βρίσκονται στους ανωτέρω τομείς όπου θα γίνουν οι ψεκασμοί, παρακαλούνται να παρευρίσκονται στους ελαιώνες τους όπως επίσης τυχόν περιφραγμένοι ελαιώνες να ανοιχθούν προς διευκόλυνση του ψεκασμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ