Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τις γνωμοδοτήσεις ΜΠΕ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ των ΣΜΠΕ για
το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
πέντε Υδατικών Διαμερισμάτων
Θετικά γνωμοδότησε σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που αφορούν την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Εισηγητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης, ενώ στη συνεδρίαση παρευρέθηκε πλήθος φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση που προηγήθηκε. Οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εισήχθησαν προς γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, δυνάμει της υπ’ αρ. 39/2017-14/11/2017 (ΑΔΑ: 6ΠΙΚ7Λ6-ΧΥΦ) απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, με την οποία η Επιτροπή παρέπεμψε για Γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος.
Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση προσκλήσεων για την ένταξη έργων αντιπλημμυρικών προστασίας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Ιάκωβος Γκανούλης, ο οποίος δεσμεύτηκε να μεταφέρει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων τις παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων μέτρων, ώστε να ενσωματωθούν στα νέα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, επισημαίνοντας ότι «τα νερά και η χρήση των υδατικών πόρων είναι το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για κάθε χρήση».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέληξε σε θετική γνωμοδότηση με παρατηρήσεις για τα σχέδια διαχείρισης, τα οποία –όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας- είναι παράγοντας αιρεσιμότητας για να υλοποιηθούν τα προγράμματα ΠΕΠ και ΕΠΠΕΡΑΑ. «Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, αφορά την περίοδο 2014-2020 και ακόμη δεν έχουμε εντάξει νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχουμε έτοιμη την προκήρυξη, η οποία μπορεί να προχωρήσει μετά θετική γνωμοδότηση επί των διαχειριστικών σχεδίων» τόνισε ο κ. Κατσιφάρας, σημειώνοντας την καθυστέρηση που υπήρξε από την πλευρά του αρμοδίου υπουργείου σε ό,τι αφορά την υποβολή των σχεδίων.
Ενός λεπτού σιγή
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Δυτικής Αττικής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ