Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Leadership Forum στις Βρυξέλλες.

Σε μια κλειστή συνεδρίαση των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών, με τον τίτλο UAS Leadership Forum, συμμετείχε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Καθηγητής Βασίλης Τριανταφύλλου και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης. Η συνεδρίαση αυτή διοργανώθηκε από την EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) με αντιπροσώπους από Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών από όλη την Ευρώπη. Για να μπορέσει η συνάντηση αυτή να έχει ανοικτό και εποικοδομητικό χαρακτήρα, χωρίς φραγμούς στην έκφραση γνώμης, διοργανώθηκε κάτω από τον “Chatham House Rule”, έναν κανόνα που απαγορεύει στους συμμετέχοντες να μεταφέρουν επώνυμα τι είπε κάποιος στη συνάντηση, αλλά μπορούν να μεταφέρουν μέρος των συζητήσεων.
Στη συνάντηση αυτή υπήρξε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Adam Tyson (φωτογραφία), υπεύθυνου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Καθηγήτριας Maria da Graca Carvalho, Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα έρευνας.
Μέσα από τις τοποθετήσεις όλων των χωρών, παρουσιάστηκε το τοπίο των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών σε όλη την Ευρώπη και η διαφορετικότητά τους από τα «παραδοσιακά» πανεπιστήμια. Η πληροφόρηση από όλες τις πηγές είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς προέκυψαν πολλές απαντήσεις σε θέματα που απασχολούσαν τη Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και αναδείχτηκε ο ερευνητικός και αναπτυξιακός του χαρακτήρας.
Από τη συζήτηση προέκυψε ο συνεχόμενος στόχος της ευρωπαϊκής ένωσης να δώσει έμφαση στην κατάρτιση και εκπαίδευση των φοιτητών όπου αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών. Το 2030 θα πρέπει το 60% των νέων ηλικίας 30- να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς το 2025 οι μισές δουλειές θα απαιτούν γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στo περιθώριο της συνάντησης η Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έθεσε σημαντικά θέματα προς διερεύνηση για τη χρηματοδοτούμενη έρευνα.
Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση του Forum στο Ταλίν στην Εσθονία τον Απρίλιο του 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ