Το Υπουργείο πήρε πίσω την απόφαση για την ένταξη στον εθνικό κατάλογο της ποικιλίας ελιάς Καλαμάτας

Το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα θα ισχύει για την ελιά «Καλαμών»

Με εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, διορθώνεται η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Μητρώο Ποικιλιών Οπωροφόρων Φυτών και διαγράφεται από την Ονομασία Ποικιλίας ελιάς «Καλαμών» το συνώνυμο «Καλαμάτα».

Όσον αφορά δηλαδή, τη συγκεκριμένη ποικιλία ελιάς «Καλαμών», επανέρχεται το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ