Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνάνων «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

Την Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνάνων «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». Αφού έγινε ο σχετικός απολογισμός ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και στη συνέχεια έγιναν οι αρχαιρεσίες σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή που προέκυψαν συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Σιάσος Χρήστος
Αντιπρόεδρος: π. Ανδρέας Μπότας
Γενική Γραμματέας: Γεωργιάδου – Αλεξοπούλου Δέσποινα
Ταμίας: Παληκύρας Μιχάλης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Θεόδωρος Μυλωνάς
Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: 1) Λεονάρδος Παντελής & 2) Αλεξόπουλος Γρηγόριος
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: 1) Δακαλάκης Ιωάννης, 2) Βασιλείου Σπύρος, 3) Καπλανίδης Κώστας με αναπληρώτρια την Μουρελάτου Μαγδαλινή.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλα τα μέλη του Συνδέσμου που προσήλθαν στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Κυριακής και υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό στην επίτευξη των στόχων του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ