Το ψήφισμα του ΔΣ της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αιτ/νίας για τον θάνατο του Κυρ. Αποστολίδη

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Διοικητικού Συμβουλίου για τον θάνατο του

Αποστολίδη Κυριάκου του Δημητρίου

       Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μετά την αναγγελία του θανάτου του Αποστολίδη Κυριάκου, Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Επαγγελματιών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Αιτ/νίας & Λευκάδας και αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία μας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 18.6.2021 και αποφάσισε:

  • Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του
  • Να παραστούν τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία του
  • Να αποσταλεί στεφάνι εκ μέρους του Δ.Σ.
  • Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στον τοπικό τύπο.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος

Νικολέτας Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσούνης Φίλιππος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ