Το CERN στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε συνεργασία με το CERN, το μεγαλύτερο σε έκταση κέντρο πυρηνικών ερευνών και σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο, διοργανώνουν εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και παρουσίασης ερευνητικών δράσεων τηνΠαρασκευή 2 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Π.Π..

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων,το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) θα παρουσιάσει τις δράσεις IdeaSquareκαιATTRACT του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου CERN, ως μέρος της προσπάθειάς του να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και ερευνητών σε δράσεις ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού. Οι δράσεις θα παρουσιαστούν από τον κ.MarkusNordberg, Head of Resources Development.

Σκοπός του IdeaSquare είναι να φέρει σε επαφή νέους επιστήμονες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, τεχνολογιών και προτύπων, σε επίπεδο σύλληψης της βασικής ιδέας και επίδειξης της δυνατότητας εφαρμογής της. Για την εκκόλαψη των ιδεών αυτών, προσφέρεται ένα ανοιχτό περιβάλλον που βοηθάει στην ανάπτυξη. Η εκπαίδευσή τους, που γίνεται υπό στενή κοινή επίβλεψη από το CERN και τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, θα εξοπλίσει τους νέους ερευνητές και φοιτητές με δεξιότητες και εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιομηχανικής καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η δράση ATTRACT είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υψηλής απόδοσης των τεχνολογιών ανίχνευσης και απεικόνισης. Τα προϊόντα θα αναπτυχθούν μέσα από συνεργασία και προώθηση της καινοτομίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και πανεπιστημίων και θα είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, θα λάβει χώρα συνάντηση μεταφοράς τεχνογνωσίας ως μέρος της προσπάθειάς του Ε.Π.Π. να ενθαρρύνει τη μεταφορά και την εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών του CERN. Η παρουσίαση του τεχνολογικού οικοσυστήματος και των τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο CERN θα γίνει από τους κ.κ. Nick Ziogas, Knowledge Transfer Group to CERN, CERN/IPT-KT και Jérôme Pierlot, Procurement and Industrial Services, Industry, Procurement and Knowledge Transfer Department.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ