Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Αυτισμό στο Μεσολόγγι

Τριήμερο Σεμινάριο – Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού
Ιερή Πόλη Μεσολόγγι 24,25 & 26 Νοεμβρίου 2017

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων
Αυτιστικών Ατόμων Μεσολογγίου «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης», οργανώνει στο Μεσολόγγι το τριήμερο
Σεμινάριο με πρακτική εξάσκηση ‘Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος – Δομημένη ΕκπαίδευσηTEACCH-
Επικοινωνία και Διαχείριση της Συμπεριφοράς’.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις 24-25 & 26 Νοεμβρίου 2017 και εστιάζεται στις νεότερες
εξελίξεις στον τομέα των ΔΑΦ και στην κατανόηση των ιδιαίτερων γνωστικών αποκλίσεων. Προσεγγίζει
θεωρητικά τη δομημένη εκπαίδευση, παρέχει ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και προκαλεί τους
συμμετέχοντες να σκεφθούν και να πειραματιστούν με την δημιουργία περιβάλλοντος επικοινωνίας και
στρατηγικών που προωθούν την μάθηση, την ανεξαρτησία, την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Παιδοψυχίατρος, M.D., Med, Διδάκτωρ
του Α .Π.Θ., Διπλωματούχος Παιδοψυχιατρικής από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Birmingham, με εξειδίκευση στις ΔΑΦ,
στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία και στον Τομέα TEACCH.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ