Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας το Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα το «Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για άλλες χωρικές στρατηγικές στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού», συνολικού προϋπολογισμού 47.768.915 ευρώ, εκ των οποίων τα 20.530.000 θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός από το Ε.Π. αναλύεται επί μέρους ως εξής:

Ταμείο

Προϋπολογισμός

ΕΤΠΑ

19.850.000

ΕΚΤ

600.000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

80.000

ΣΥΝΟΛΟ

20.530.000

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Στρατηγικής, δεν πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία, που επισφραγίσθηκαν με την τελική υπογραφή του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι παρεμβάσεις δε που προβλέπει, αποτελούν για την περιοχή μια -ιδιαίτερης σημασίας- αναπτυξιακή ευκαιρία και δυνατότητα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ