Υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Ηγουμενίτσας να αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και της στρατηγικής των συνεργασιών και της εξωστρέφειας που έχει επιλέξει να ακολουθεί, υπεγράφη Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Ένα Ίδρυμα εγνωσμένου κύρους, το οποίο αποδεδειγμένα έχει συμβάλει στην έρευνα, στην επιστημονική μελέτη, καθώς και στην ανάδειξη και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού.
Το Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στοχεύει:
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων για την ανάδειξη, διάσωση και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, που καλύπτουν την περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας
στην υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας του ΙΜΕ σε θέματα πολιτιστικά και ιστορικά, που αφορούν στην περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας και που δύνανται να αξιοποιηθούν από το ΙΜΕ στο πλαίσιο των σκοπών του για την ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας.
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικών έργων.
στη διάδοση και προβολή των δράσεων των δύο φορέων, τόσο στην περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ