Υπογραφή σύμβασης από τον Γ. Παπαναστασίου για τον αγωγό ύδρευσης της Μακρυνείας.

Τη σύμβαση για τη κατασκευή του αγωγού ύδρευσης της Μακρυνείας υπέγραψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου.
Σκοπός τoυ έργου είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού που συνδέει τα αντλητικά (θέση Ανάληψη) με το διυλιστήριο και την δεξαμενή ύδρευσης της Μακρυνείας. Θα τοποθετηθεί νέος αγωγός ελατού χυτοσιδήρου διατομής Φ300 συνολικού μήκους 565,00μ ο οποίος θα λύσει οριστικά το πρόβλημα τροφοδότησης της. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 225.000 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ