Υπό την αιγίδα της ΓΓΙΦ το συνέδριο «Game Changer Women of Influence»

Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), σε συνεργασία με το δίκτυο ψηφιακών μέσων 24MEDIA και την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας Συμεών Γ. Τσιριμώκος , πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 20/1/2017 το συνέδριο με τίτλο «Game Changer Women of Influence» στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Κύριος στόχος του συνεδρίου υπήρξε η ανάδειξη του ζητήματος της ισότητας των φύλων στην οικονομία και η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στην εισήγησή της, τόνισε εξαρχής ότι «Ο αγώνας για την ισότητα στα δικαιώματα των γυναικών, η ισόρροπη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της ζωής (οικονομική, δημόσια, πολιτική, πολιτιστική) και η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στον επαγγελματικό στίβο, αποτελούν κύρια πεδία δραστηριοποίησης της ΓΓΙΦ».
Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών, επισημαίνοντας ότι στις μέρες μας, ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες, η ανεργία είναι μεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών, ενώ η συνολική μείωση της ανεργίας, που έχει σημειωθεί, αφορά περισσότερο τους άνδρες.
Στη συνέχεια, αναφερόμενη στη στενή συνάφεια της ίσης κατανομής αρμοδιοτήτων ανδρών και γυναικών στο οικογενειακό περιβάλλον και την ιδιωτική ζωή με την ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στο επαγγελματικό στίβο, επεσήμανε συνοπτικά ορισμένες από τις δράσεις της ΓΓΙΦ, στις οποίες ο παράγοντας ενίσχυσης της εργασίας των γυναικών κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως:
Η θεματική αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής/προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ως βασικός άξονας προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων(ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ.
Η εργασία ως σημαντική παράμετρος στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και η πρόβλεψη της επιβράβευσης των επιχειρήσεων για θέματα ισότητας.
Οι προσπάθειες της ΓΓΙΦ για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις γονικές άδειες, με στόχο την πιο δίκαιη μεταχείριση των γυναικών, που η εργασία τους εμπίπτει σε νομοθετικά ή και εφαρμοστικά κενά.
Η έμφαση της ΓΓΙΦ στη δημιουργία πολιτικών και νομοθετικών παρεμβάσεων, που θα προστατεύσουν και θα κάνουν ορατή την εργασία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών.
Η συνδιοργάνωση διημερίδας για τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο να δοθεί στις γυναίκες αγρότισσες όλης της χώρας το βήμα να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους και, κατ’ επέκταση, να βγουν από την «αφάνεια», ενισχύοντας με τη δυναμική τους τον πρωτογενή και μεταποιητικό αγροτοδιατροφικό τομέα της οικονομίας μας.
Η προκήρυξη 5 υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών για γυναίκες στον τομέα της «Διοίκησης Επιχειρήσεων» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ).
Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο συγχρηματοδοτούμενο Έργο με τίτλο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» με εταίρους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης», καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία.
Η ενίσχυση των υπηρεσιών των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της ΓΓΙΦ με τη συμβουλευτική εργασίας, με άμεσο αποτέλεσμα την πρόσληψη ωφελούμενων γυναικών από τα Συμβουλευτικά Κέντρα στον τομέα καθαριότητας της Βουλής.
Η κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων της ΓΓΙΦ για:
την προώθηση νέων προγραμμάτων απασχόλησης για γυναίκες
την προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
την ένταξη  της συμβουλευτικής εργασίας στις δομές που λειτουργούν σε όλες της Περιφέρειες της χώρας
την παροχή νέων ολοκληρωμένων υπηρεσιών για ειδικές κατηγορίες γυναικών

Η καταπολέμηση των έμφυλων εργασιακών στερεοτύπων στην επιλογή επαγγέλματος από τα πρώιμα σχολικά χρόνια των παιδιών, η πρόσβαση των γυναικών σε «ανδροκρατούμενα» επαγγέλματα και η ανέλιξή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης, η δημιουργία εργοδοτικών κινήτρων, ώστε οι γυναίκες -ιδίως οι νεότερες ηλικιακές ομάδες- να διευκολύνονται στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συνιστούν βασικούς άξονες πολιτικής της ΓΓΙΦ.
Τέλος, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι «Βασική μέριμνα του έργου μας είναι να αποποιηθούν οι γυναίκες τα κατάλοιπα των αναχρονιστικών δεσμών, που τις στερούν την ισότητα σε εργασιακά δικαιώματα εν γένει. Αντ’ αυτού, να στραφούν σε καινοτόμες παραγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας, ακολουθώντας πρακτικές ανταγωνιστικές ακόμα και για τη διεθνή αγορά. Η ΓΓΙΦ στέκεται σύμμαχος και αρωγός στην προώθηση ενός δίκαιου μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης, που θα μπορεί να επιτυγχάνει τη συμφιλίωση επαγγελματικής-προσωπικής-οικογενειακής ζωής σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, με ίσες ευκαιρίες και για τα δυο φύλα».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ