Φωτοβολταϊκά: Η διαδικασία απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ

Προκειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να απαλλαγούν για το 2017 από τις εισφορές προς τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), καλούνται οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων όπως το συντομότερο προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, είναι: Ε1, Ε3 και εις τριπλούν το Εκκαθαριστικό του Φορολογικού Έτους 2015, Ασφαλιστική Ενημερότητα, αντίγραφο του ΟΣΔΕ και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο: http://www.e-ea.gr/2017/01/Φωτοβολταϊκά-Η-διαδικασία-απαλλαγής/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ