Χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δύο νέα έργα που αφορούν στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδρίου

Χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δύο νέα έργα που αφορούν στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδρίου (ΑΔΑ: 7ΤΒΝ4653ΠΩ-72Ψ/27-12-2016)
1 Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 96.800,00 € (κωδικός έργου 2016ΣΕ18900038) που αφορά σε αποκατάσταση του κρηπιδώματος στο μέτωπο του λιμανιού
2 Το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΝΥΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 99.900,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900068) που αφορά σε παρεμβάσεις (ασφαλτόστρωση κ.λ.π) στο τμήμα του λιμανιού έμπροσθεν των F/B)

Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγους μήνες είχαν χρηματοδοτηθεί δύο άλλα έργα και συγκεκριμένα τα:
1. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 100.000,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900038) και
2. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΙΣΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ποσό 97.000,00 € (Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900009)
Τα έργα αφορούν στην εγκατάσταση στα λιμάνια σύγχρονων μηχανημάτων (Pilars) με ηλεκτρονική κάρτα για παροχή ρεύματος και νερού.
Ύστερα από τα παραπάνω η συνολική χρηματοδότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το 2016 ανήλθε στο ποσό των 393.700,00 €

Η προσπάθεια για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών μας συνεχίζεται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ