Έγκριση επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Αγρινίου

Στην έγκριση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για :

4 συνεχιζόμενα έργα
14.084.313,24 €

50 νέα έργα που προτείνονται για χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα για ΒΑΑ
232.381.000 €

8 έργα που προτείνονται για χρηματοδότηση από πόρους εκτός ΒΑΑ
65.125.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
311.590.313,24 €

 

Η επικαιροποιημένη Στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις και έργα που αφορούν:

 • Αναπλάσεις χώρων και αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικών κοινοτήτων

 • Ήπιες δράσεις ανάδειξης του παραλίμνιου μετώπου Λυσιμαχείας – Τριχωνίδας (χώρους κατασκήνωσης, ποδηλατόδρομος)

 • Αναπλάσεις περιοχών του αστικού ιστού, κεντρικών οδών, κοινόχρηστων χώρων Εργατικών Κατοικιών, περιοχών ανοικτών ρεμάτων

 • Εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης Δασυλλίου Αγίας Παρασκευής και Αγίου Χριστόφορου και Ενίσχυσης αστικού πρασίνου

 • Δημιουργία υπογείων χώρων στάθμευσης και ανάπλαση περιοχών καθώς και δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης

 • Κτιριακές υποδομές με επανάχρηση εμβληματικών κτιρίων (Καπναποθήκες Παπαστράτου) και ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

 • Υποδομές εκπαίδευσης

 • Έργα αποχέτευσης – ύδρευσης

 • Διαχείριση Απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων, ανανέωση εξοπλισμού, πράσινα σημεία, γωνιές ανακύκλωσης),

 • Έργα βιώσιμης κινητικότητας (κυκλικοί κόμβοι, διαδρομές ποδηλάτου, πρόσβασης σε πεζόδρομους κ.οκ.)

 • Ανάπτυξη και στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης

 • Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες (αναβάθμιση διαδικτυακού ιστότοπου ,αξιοποίηση και αναβάθμιση των συστημάτων γεωπληροφορικής, έξυπνο αστικό εξοπλισμό κ.λπ.).

 • Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας

Parousiasi_RONTIRI DHMOTIKO SYMBOYLIO (2)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ