Έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων Παναιτωλικού, Παραβόλας και Παρακαμπυλίων υπέγραψε ο Δήμαρχος Αγρινίου.

Στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο τεχνική εταιρεία για την αποκατάσταση της βατότητας του αγροτικού δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες Παναιτωλικού, Παραβόλας και Παρακαμπυλίων, προχώρησε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου.
Σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι η αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα στα τέλη Ιανουαρίου- αρχές Φεβρουαρίου 2015.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο καθαρισμός του καταστρώματος οδών από φερτά υλικά ή από καταπτώσεις καθώς και εκσκαφές για την εξυγίανση –εξομάλυνση του, η επανακατασκευή τάφρου, επιστρώσεις και αποκατάσταση αγροτικών οδών που ήταν τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι.

Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχτούν από την επίβλεψη σύμφωνα πάντα με το τεχνικό φάκελο που έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προκειμένου να εγκριθεί η αντίστοιχη πίστωση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ