Αγρίνιο: Αντιδρόμηση της οδού Π. Σούλου

Από την Δευτέρα 30-10- 2023 και ώρα 07:00, θα εφαρμοστεί η αντιδρόμηση της οδού Π. Σούλου, από την οδό Παναγοπούλου έως την οδό Μακρή.

Η ρύθμιση προβλέπεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οδού Χαρ. Τρικούπη και σύνδεση του εμπορικού κέντρου Αγρινίου με το επιχειρηματικό κέντρο στη Ν.Α. Είσοδο πόλης Αγρινίου» για τις ανάγκες του οποίου απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Χαρ. Τρικούπη από την οδό Παπαφώτη έως την οδό Μακρή.

Η διάρκεια της ρύθμισης είναι ίση με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες της υπό εξέλιξη εργολαβίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου η σήμανση και η κατεύθυνση της κυκλοφορίας στην οδό Π. Σούλου, επανέρχεται στην αρχική κατάσταση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ