Ανακοίνωση του Πνευματικού Κέντρου για την δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017 το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου καλεί τους υποψηφίους γονείς οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016 και δεν έλαβαν voucher λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, να προσέλθουν στα γραφεία του Φορέα/Δομής παροχής , για τους παιδικούς σταθμούς του Πνευματικού Κέντρου προκειμένου να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα για να τους χορηγηθούν από τα συμπληρωματικά vouchers.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 25 Σεπτεμβρίου 2016.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ