Αναρτήθηκαν οι πληρωμές 2ου έτους εφαρμογής Βιολογικής Κτηνοτροφίας – Μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου οι ενστάσεις

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αχαΐας ενημερώνει όλους τους δικαιούχους της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», καθώς και της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», ότι έχουν ήδη αναρτηθεί οι οριστικές καταστάσεις πληρωμών Δικαιούχων και Απορριπτόμενων στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, όπως προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.
Ειδικότερα πρόκειται να πληρωθούν:
• 18 δικαιούχοι για σύνολο ενισχύσεων 47.484,09 ευρώ στη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» και
• 1 δικαιούχος για σύνολο ενισχύσεων 6.700,00 ευρώ στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».
Επισημαίνεται ότι δύναται να υποβάλλουν ένσταση, μόνο οι δικαιούχοι των οποίων τα ΑΦΜ ήταν δεσμευμένα και δεν πληρώθηκαν καθόλου στην πρώτη πληρωμή.
Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων και πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται αποκλειστικά έως και την Πέμπτη 6/10/2016. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αχαΐας (Πανεπιστημίου 171) και θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων στην ορθότερη και αντικειμενικότερη εξέταση τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ