Ανασυγκρότηση του Ν. Τ. ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας μετά την παραίτηση του Προέδρου της, συναδέλφου Θανάση Γαλατά, λόγω συνταξιοδότησης.
Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραμητσόπουλος Γιώργος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούστας Κώστας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λιάπης Μίλτος
ΤΑΜΙΑΣ: Μαχαλιώτης Βαγγέλης
OΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Φραγκούλης Δημήτρης
ΜΕΛΟΣ: Μανδέλου Μαρία
ΜΕΛΟΣ: Παρασκευά Ευδοξία
ΜΕΛΟΣ: Πέτρου Δημήτρης
ΜΕΛΟΣ: Πολιτοπούλου Παναγιώτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ