ΑΝΟΙΞΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΙΜΗ Η Π.Δ.Ε

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Ε.Ε.) στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας.

[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/11_10_16/EGGEIOBELTIOTIKA ERGA.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ