ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Εβδομαδιαία Κοινωνική – Πολιτιστική Εκπομπή.
Κάθε Σάββατο στις 22:00.

Παρουσίαζει ο ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Παραγωγή Αχελώος Tv

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ